Ka­nin

BT - - TEMA - For­de­le: Ulem­per:

• Et dej­lig blødt kæ­le­dyr, der kan bli­ve tam og som kan li­de at bli­ve ta­get op og nus­set. Den kan væ­re ale­ne hjem­me, når den har ad­gang til frisk vand og mad. • Er desvær­re of­test mest sjov, ind­til al­le fra klas­sen har set den. En ka­nin, der ik­ke bli­ver pas­set og ple­jet, kan få knu­der i pel­sen og bli­ve over­væg­tig, hvis ik­ke den får rørt sig til­stræk­ke­ligt. Det kan bli­ve en byr­de og et ir­ri­ta­tions­mo­ment at hol­de rent hos den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.