Hund

BT - - TEMA - For­de­le: Ulem­per:

• En fan­ta­stisk ven, der føl­ger dig overalt. Ik­ke mindst børn har glæ­de af at le­ge med en hund. Et dej­ligt blødt pels­dyr, der el­sker at le­ge og bli­ve nus­set. En hund får dig ud af dø­ren, du får bå­de mo­tion og frisk luft. Sam­ti­dig kan den få dig til at so­ci­a­li­se­re me­re, for du fal­der na­tur­ligt i snak med de an­dre hund­e­luf­te­re. • En hund ta­ger tid. Den er kræ­ven­de, og­så so­ci­alt. Du er bun­det af en hund og kan kun væ­re væk fra den et vist an­tal ti­mer hver dag. Det mest kræ­ven­de kæ­le­dyr at ha­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.