Ham­ster

BT - - TEMA - For­de­le: Ulem­per:

• Et godt be­gyn­der- kæ­le­dyr. Et sjovt lil­le dyr, som er nemt at gø­re tam. Sær­ligt for børn er det skønt at op­le­ve en lil­le uldt­ot, der er helt de­res egen. • Desvær­re for­ta­ger børns in­ter­es­se sig hur­tigt, så det er far og mor, der i sid­ste en­de er an­svar­li­ge for pas­nin­gen. Bli­ver kun 1- 2 år ( Det kan selv­føl­ge­lig og­så væ­re en for­del). Sover om da­gen og er vå­gen om nat­ten, hvor den kan lar­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.