Le­ne Hald

BT - - TEMA -

• 51 år. • Gift med Kenth og mor til søn­ner­ne Fre­de­rik og An­dreas. • Bor i Es­bøn­derup. • Ar­bej­de­de i FDM da hun for knap 20 år si­den blev ramt af en ag­gres­siv strep­tokok in­fek­tion. • På grund af in­fek­tio­nen mi­ste­de hun beg­ge ben, den ene arm og fle­re fin­gre. • Sid­der i kø­re­stol og er af­hæn­gig af sin mand el­ler en af si­ne hjæl­pe­re for at få dag­lig­da­gen til at fun­ge­re. • Har en ser­vi­ce­hund, der hjæl­per hende med prak­ti­ske ting som at luk­ke dø­re og sam­le ting op fra gul­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.