CHRO­ME PÅ GODT OG ONDT

BT - - FORBRUG -

Acer Chro­me­book R11 – 3.032 kr. En bær­bar med Chro­me- sty re­sy­ste­met har si­ne be­græns­nin­ger, men der er åben­ly­se for­de­le. Den­ne com­pu­ter er på stør­rel­se med et A4- ark, så den pas­ser per­fekt ned i at­ta­ché­map­pen. Chas­si­set i plast fås i sort el­ler hvid, og det fyl­der ik­ke me­get, og den tryk­føl­som­me skærm er på blot 11,6”. Når skærm­de­len luk­kes op, duk­ker der nog­le for­bav­sen­de sto­re ta­ster frem. Men det gi­ver me­ning, for trods com­pu­te­rens små di­men­sio­ner, til­by­der den ta­sta­tur i fuld stør­rel­se . Ta­sta­tu­ret er dog ik­ke i ver­dens­klas­se. Du gli­der lidt på ta­ster­ne, men fø­lel­sen og van­drin­gen er god. Her skal du alt­så ik­ke skri­ve din næ­ste best­sel­ler, men trods alt får du et ta­sta­tur, der lig­ger over gen­nem­snit­tet i pris­klas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.