IGERNE TIL SALG

BT - - SØNDAG -

Hun fyl­der mig med sta­ti­stik­ker, ske­ma­er og tal, men at der er ta­le om børn – – skal først til at gå op for mig.

Bry­der ud i gråd

Et par ti­mer se­ne­re er vi på et væ­rel­se i Li­ba­non. For­an mig sid­der en ung kvin­de i tørklæ­de. Hun bry­der ud i gråd, da jeg spør­ger om den 40- åri­ge mand, hun snart skal gift es med. Hun løft er sit slør for at tør­re tå­rer­ne bort fra kin­den. Jeg kom­mer til at stir­re in­tenst på an­sig­tet. Hen­des but­te­de, run­de kin­der og lil­le op­stop­per­næ­se, der beg­ge min­der mig om min 12- åri­ge nie­ce.

Det­te an­sigt er langt­fra mo­dent. Det går op for mig, at jeg sid­der over for et barn. Det er på grund af hende og børn som hende, at vi fort­sæt­ter med at skri­ve om en krig, som de fl este er træt­te af at hø­re om. Skri­ve om no­get, som ik­ke klik­ker på net­tet. Skri­ve om no­get, som ik­ke sæl­ger.

Klum­pen i ma­ven

Vi er ta­get til­ba­ge til Sy­ri­ens græn­ser ba­re for at bli­ve min­det om, at li­vet og­så fort­sæt­ter her. At hver fj er­de sy­ri­ske fl ygt­nin­gepi­ge bli­ver gift , in­den hun er 18 år gam­mel. De vil som pi- gen for­an os få frarø­vet de­res liv og bli­ve vold­ta­get af en mand, som har købt dem.

Før pi­gen går, si­ger hun no­get, der får tol­ken til at rød­me.

» Vil du ik­ke væ­re sød at ta­ge mig til dit hjem­land, « spør­ger hun.

Klum­pen i ma­ven sid­der der læn­ge eft er, at bar­net har for­ladt væ­rel­set.

Me­re næ­ste si­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.