TAGRIDE, 15 ÅR

BT - - SØNDAG -

» Man­den, jeg skal gift es med, er me­get fuld. Han er tyk og ser æl­dre ud end min far. Jeg hol­der ik­ke den tan­ke ud, at han skal rø­re mig, at han skal væ­re min mand. Jeg græ­der oft e og be­der min mor og far om, at de ik­ke må tvin­ge mig. Jeg øn­sker he­le ti­den at ri­ve rin­gen, han har gi­vet mig, af min fi nger. Når jeg rø­rer ved den, kom­mer jeg i tan­ke om, at mit liv snart er slut. Jeg gik ud af sjet­te klas­se på grund af kri­gen. De bom­be­de min sko­le, og vi fl yg­te­de. Jeg har ik­ke væ­ret i et klas­se­lo­ka­le si­den. Jeg sav­ner det. Og jeg sy­nes, det er me­get uretfærdigt, for jeg kræ­ver ik­ke me­get af li­vet. Jeg vil ba­re ger­ne ha­ve mad på bor­det og gå i sko­le. Men det er ik­ke mu­ligt. Jeg har brug for én, der vil red­de mig fra min fa­mi­lie. «

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.