DARIME, 16 ÅR

BT - - SØNDAG -

» Vi fl yg­te­de her­til fra Homs for tre år si­den. Der­hjem­me gik jeg i sy­ven­de klas­se, ind­til kri­gen blev for slem, og vi var tvun­get til at fl yg­te. Vi kom her, men min mor er syg og kan ik­ke for­sør­ge os, så jeg kun­ne ik­ke be­gyn­de i sko­len. I ste­det fi k jeg et job i en un­der­tøjs­for­ret­ning. Der kom en æl­dre mand ind, som vil­le gift e sig med mig. Jeg sag­de ja, for jeg tænk­te, at han kun­ne hjæl­pe med at ta­ge hånd om mig og min mor. Men så blev han al­vor­lig ja­loux, ar­rig og kon­trol­le­ren­de, så jeg trak mig igen. Jeg er glad for, at jeg al­drig gift ede mig med ham. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.