MEERVAT, 14 ÅR

BT - - SØNDAG -

» Min far fi k 36.000 kro­ner for mig. Jeg var 13 år, min mand 22. På bryl­lups­nat­ten var jeg så ban­ge, at jeg ryste­de, så han lod mig væ­re. Da­gen eft er fi k hans mor at vi­de, at vi ik­ke hav­de fuld­byr­det æg­te­ska­bet. Hun be­gynd­te at skri­ge. Folk skul­le ik­ke tro, at han ik­ke var en rig­tig mand, så hun tvang os sam­men. Det var ik­ke min mand, der tvang sig oven på mig, det var hende, der tvang ham oven på mig. Men hun var end­nu ik­ke til­freds. Hun be­gynd­te at slå mig med et bæl­te. Jeg holdt ud i seks må­ne­der, men mis­hand­lin­gen blev så slem, at jeg end­te på et ho­spi­tal. Så tog min far mig hjem igen. Jeg drøm­mer om at få en skils­mis­se en dag. «

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.