GHAZAL, 15 ÅR

BT - - SØNDAG -

» Jeg var 10 år, da kri­gen brød ud. Eft er at min sko­le blev bom­bet, for­bød min far os at for­la­de vo­res hus. Vi le­ge­de ik­ke me­re, det var, som om alt ba­re slut­te­de eft er fj er­de klas­se. En mand på 25 år har sagt, at han vil gift e sig med mig. Han læ­rer mig at læ­se og skri­ve. Jeg fø­ler mig lyk­ke­lig, og jeg vil gift es med ham. Min far og min bror er i Tys­kland, og jeg tæn­ker, at han må­ske kan væ­re der for mig i ste­det for dem. Han gi­ver mig lom­me­pen­ge næ­sten hver dag, så jeg kan kø­be små­ting. Jeg hå­ber, at vi gift er os snart. «

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.