MO­NA, 14 ÅR

BT - - SØNDAG -

» Han var 28, og jeg var 13, da vi mød­tes før­ste gang. Jeg kend­te ik­ke me­get til dét, der sker mel­lem en mand og en kvin­de. In­den vi gift ede os, sag­de min mor til mig, at dét, som sker i sove­væ­rel­set, er nor­malt, og at jeg skul­le tæn­ke, at det var nor­malt. Først var jeg i chok. Jeg var ban­ge. Men han var diplo­ma­tisk. Nu har jeg væn­net mig til, at han rø­rer ved mig. Men det tog tid. Jeg sav­ner sko­len. Jeg vil­le el­ske at kom­me til­ba­ge. Min drøm er at bli­ve stewar­des­se. Men min mand vil­le al­drig til­la­de det. Han si­ger, at jeg skal væ­re hus­mor. Jeg har ac­cep­te­ret, at det er så­dan, mit liv kom­mer til at bli­ve. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.