GØR SMØRREBRØDET

BT - - SØNDAG -

Tip:

SØN­DAG 27. MARTS 2016 Den­ne car­pac­cio fun­ge­rer og­så rig­tig godt som for­ret. Ude­lad da rug­brø­d­et, og an­ret car­pac­cio­en på en tal­ler­ken med et sty kke fl ûte til.

Smør 2- 3 ski­ver rug­brød med fl øde­ost na­tu­rel. Skr­æl den rå broc­co­li­stilk og skær den i helt ty nde ski­ver på langs, så de bli­ver rek­tangu­læ­re. Del avo­ca­do­en i to, fj ern for­sig­tigt skr­æl­len og skær den li­ge­le­des i ty nde, afl an­ge ski­ver. An­ret som på bil­le­det, hvor der skift evis er et lag broc­co­li og avo­ca­do. Skær evt. car­pac­cio­ens si­der til i sam­me form som rug­brø­d­et, før du fl yt­ter den over på rug­brø­d­et. Skær in­ge­fær og chi­li i små tern og hak det groft . Til­sæt sal­tet imens – det gør det nem­me­re at hak­ke blan­din­gen. Rul thai­ba­si­li­kum, skær den i ty nde strim­ler og til­sæt den der­eft er til den hak­ke­de blan­ding. Hvis du ik­ke kan få fat i den lidt sø­de­re thai­ba­si­li­kum, så brug alm. ba­si­li­kum. Drys blan­din­gen over smørrebrødet og slut af med lidt oli­veno­lie og li­mes­aft .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.