GRØN­NE FROKOSTTIP

BT - - SØNDAG -

Kun fan­ta­si­en sæt­ter græn­ser, når du la­ver grøn­ne mad­der. Prøv f. eks. at smø­re et sty kke rug­brød med fl øde­ost og lav dig en as­p­ar­ge­s­mad drys­set med salt. Når du la­ver smør­re­brød, så tænk på at an­ven­de al­le grunds­ma­ge­ne på hvert sty kke: Salt, surt, sødt, bit­tert og uma­mi. Uma­mi bli­ver kaldt ’ sma­gen af kød’, men du kan og­så få uma­mis­mag fra to­ma­ter, svam­pe og ost. Hold dig hel­ler ik­ke til­ba­ge fra at bru­ge frugt på dit smør­re­brød. Det er bå­de de­ko­ra­tivt og bi­dra­ger med den sø­de smag. Jord­bær sma­ger rig­tig godt sam­men med ba­con, mens gra­natæb­le er læk­kert til tor­skerogn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.