Su- su- su­per­liga

BT - - SUPERLIGA -

MOGENS KROGH: AN­DREAS KRAUL: POUL HANSEN: HANS BJERG- PEDERSEN: CLAUS BO LARSEN: BENJAMIN MUNK LUND:

SAM­LET: 5 4 4 4 5 4 26 po­int

SØN­DAG 27. MARTS 2016

Hol­det med pro­fi ler som Eb­be Sand, Ole Bjur, Jo­hn Faxe Jen­sen og Kim Vil­fort var ustop­pe­ligt og vandt i 1998 mester­ska­bet for tred­je sæ­son i træk. For­sprin­get til de nær­me­ste for­føl­ge­re var på 13 po­int, og Eb­be Sand spræng­te top­sco­rer­li­sten med he­le 28 kas­ser! Po­kal­tur­ne­rin­gen kom og­så i hus, og året eft er kva­li­fi ce­re­de hol­det sig til Cham­pions Le­ague for før­ste og hidtil ene­ste gang. I spid­sen for hol­det stod Eb­be Sko­v­da­hl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.