DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er me­re el­ler min­dre sik­kert, at Lyng­by ta­ger den ene op­ryk­nings­plads til Su­per­liga­en. Til gen­gæld er det no­get me­re spæn­den­de, hvem der føl­ger dem med op.

Li­ge nu lig­ger Hor­sens og Vend­sy­s­sel på de to plad­ser, og skal man tro Dan­ske Spil, bli­ver det og­så så­dan, det en­der.

Så­le­des gi­ver Vend­sy­s­sel blot od­ds 1,40 til at ryk­ke op, mens Hor­sens lig­ger i od­ds 1,67 og er der­med gan­ske kla­re fa­vo­rit­ter i det spil, selv om der kun er ét po­int ned til Vej­le på fj er­de­plad­sen.

Sil­ke­borg vur­de­res som førsteud­for­drer i od­ds 2,25, mens Vej­le er helt op­pe i od­ds 2,70 på at ryk­ke op, selv om østjy­der­ne alt­så li­ge nu er num­mer fi re i ta­bel­len.

Skal man gå eft er en stor out­si­der, gi­ver Fre­de­ri­cia 10 gan­ge pen­ge­ne, mens HB Kø­ge og Hels­in­gør beg­ge er at fi nde i od­ds 16.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.