1,72

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Od­dset er fun­det hos Bet365

Det er en me­get spe­ci­el si­tu­a­tion i EHF Cup, i og med at kun en kæm­pe­sejr kan sen­de Tvis vi­de­re. Nan­tes er stort set vi­de­re, og und­går hol­det ba­re et ne­der­lag på me­re end tre mål, har det og­så vun­det grup­pen. For blot tre da­ge si­den brug­te Nan­tes man­ge kræft er på kam­pen mod PSG og har kamp al­le­re­de igen tors­dag, så spørgs­må­let er, hvor me­get ener­gi man gi­der bru­ge på det­te op­gør. Team Tvis har mod­sat en pau­se eft er op­gø­ret og er trods alt på hjem­me­ba­ne, så alt an­det li­ge må hol­det væ­re me­re mo­ti­ve­ret for at gi­ve den en skal­le i kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.