Hoo­ligans fj er­net fra min­de­plads

BT - - NYHEDER -

Søn­dag fo­re­tog bel­gisk po­li­ti så­le­des 13 ransag­nin­ger i ho­ved­sta­den samt by­er­ne Duff el og Me­che­len, hvor de an­holdt ni per­so­ner. Fi­re blev til­ba­ge­holdt og vil sand­syn­lig­vis bli­ve va­re­tægts­fængs­let. Plan­lag­de nyt ter­r­or­an­greb Tors­dag blev seks per­so­ner an­holdt un­der mi­stan­ke for at ha­ve for­bin­del­se til selv­mor­dan­gre­be­ne tirs­dag, hvor me­re end 300 tog­pas­sa­ge­rer og fl yrej­sen­de blev sår­et og 31 dræbt.

Fre­dag blev tre af dem løsladt, men sam­me dag an­holdt bel­gisk po­li­ti tre an­dre, der er un­der mi­stan­ke for at plan­læg­ge et nyt ter­r­or­an­greb i Paris, der har op­le­vet to blo­di­ge an­greb i 2015, hvor hen­holds­vis 12 men­ne­sker brutalt blev myr­det i ja­nu­ar på sa­ti­re­ma­ga­si­net Char­lie Heb­do og 129 blev myr­det på kon­cert­ste­det Ba­ta­clan og på åben ga­de i Paris i novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.