På Vi­vi- drab

BT - - NYHEDER -

Eft er Ring­bo- sa­gen blev alt gen­nem­gå­et, og vi fi k ga­ran­ti­er for, at det ik­ke skul­le ske igen Finn Ru­daizky, DF- med­lem af Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.