Mt Stres­s­ra

BT - - NYHEDER -

no­gen stør­re rol­le for, om politikere går ned med stress.

» Nej, men det kan væ­re en år­sag til, at man ik­ke for­tæl­le, at man er ramt af stres. Man vil ik­ke ri­si­ke­re at lø­be ind i en shit­storm. Da jeg selv blev syg, var jeg be­kym­ret for, hvor­dan folk vil­le se på mig. Ho­ve­d­et er jo vo­res ar­bejds­red­skab, og hvis jeg nu hav­de væ­ret syg i ho­ve­d­et, hvor­dan op­fat­te­de folk så det. Når man er en off ent­lig per­son, over­ve­jer man, om man skal for­tæl­le no­get om det. Det er en me­get pri­vat ting, « si­ger hun.

På det punkt er Ta­ge Søn­der­gaard Kri­sten­sen lodret ue­nig. • » Stress er helt klart et stør­re pro­blem her på Chri­sti­ans­borg, end off ent­lig­he­den har kend­skab til, « si­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.