’ Jeg er ik­ke ban­ge for, at Lasse skal dø’

BT - - NYHEDER -

HÅ­BET ik­ke har en sorg i mit hjer­te. Det vil jeg ha­ve for evigt. Den skal vi læ­re at le­ve med, og vi skal bli­ve ved med at min­des og ta­le om Lasse. Han er far til mi­ne børn og ik­ke ba­re en el­ler an­den kæ­re­ste, jeg har haft. Det, jeg er ban­ge for, er, at han skal li­de, in­den han dør, « si­ger Ina Lü­ders.

Hun stry­ger Lasse over ryg­gen og nus­ser hans hæn­der. De er be­gyndt at bli­ve kro­ge­de og lig­ner næ­sten me­re hæn­der­ne på en pige med anorek­si end en fuld­vok­sen mands. For­hol­det mel­lem de to er for­an­dret: Skal kæm­pe for kær­lig­he­den » Jeg har et kæm­pe savn til det for­hold, vi hav­de tid­li­ge­re, for­di det var me­re li­ge­væg­tigt. Jeg kan ik­ke læn­ge­re ta­ge op­va­sken el­ler lig­ge og kram­me med min ko­ne. Jeg kan ik­ke en­gang ha­ve je­ans på. Jeg går rundt i de her jog­ging­buk­ser næ­sten he­le ti­den, « si­ger han og hi­ver lidt op­gi­ven­de i dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.