Ja, pri­va­te sko­ve skal øge bi­o­di­ver­si­te­ten

BT - - DEBAT - CAR­STEN BACH

op for me­re na­tur og en øget bi­o­di­ver­si­tet, hvis man sæl­ger de­le af stats­sko­ven. Vi me­ner helt ge­ne­relt, at sta­ten ik­ke er den bed­ste til at dri­ve pri­vat virk­som­hed, som sko­v­brug er. Sel­ve drift en vil vi der­for helt klart over­la­de til det pri­va­te. Sko­v­brug er jo i prin­cip­pet ba­re land­brug med træ­er, og der er der­for nog­le hen­sigts­mæs­sig­he­der ved at la­de pri­va­te dri­ve sko­ven frem­for sta­ten.

DET VIL ÅB­NE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.