Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Justits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) Min stør­ste be­kym­ring er, at folk be­gyn­der at ta­ge sa­gen i egen hånd. At vi vil se de her me­get vold­som­me ord, som blandt an­det bru­ges på de so­ci­a­le me­di­er og an­dre ste­der, ma­te­ri­a­li­se­re sig i hand­ling

i Po­li­ti­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.