Kor­rekt be­væ­gel­se

BT - - NYHEDER -

Be­væ­gel­se gi­ver god for­dø­jel­se og vel­væ­re - men und­gå sports­gre­ne, hvor du bø­jer ho­ve­d­et nedad, el­ler at dyr­ke mo­tion kort tid ef­ter et må­l­tid. Det kan pres­se ma­ve­sy­ren den for­ker­te vej fra ma­ve­sæk­ken og til­ba­ge i spi­se­rø­ret. Tungt og for­over­bø­jet ar­bej­de har og­så vist sig at kun­ne øge ri­si­ko­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.