Spis småt

BT - - NYHEDER -

Spis min­dre må­l­ti­der frem for sto­re, så tryk­ket i ma­ven ik­ke sti­ger så me­get. Lad og­så væ­re med at spi­se umid­del­bart før sen­ge­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.