Ame­ri­ka­ner­ne har få­et smag for Pa­ra­dis Is

BT - - NYHEDER -

Ispro­du­cen­ten Pa­ra­dis har fun­det et nyt pa­ra­dis - i Los An­ge­les i Ca­li­for­ni­en.

Pa­ra­dis Is har al­le­re­de fem bu­tik­ker der­ov­re, og fem an­dre er ha­stigt på vej. Og am­bi­tio­nen er fle­re end­nu.

For fris­kla­vet is er ik­ke no­get, ame­ri­ka­ner­ne ken­der.

» De ken­der in­du­stri- is som f. eks. Ben & Jer­rys, de ken­der yog­hurt- is, men hånd­la­vet og friskpro­du­ce­ret is med go­de råva­rer i, det ken­der de ik­ke, « si­ger Mar­tin An­der­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Pa­ra­dis.

» Det er på linje med New Nor­dic- sti­len. Folk øn­sker det nor­di­ske, og de øn­sker go­de råva­rer, « si­ger di­rek­tø­ren til DR Østjyl­land.

Pa­ra­dis har 53 bu­tik­ker i Dan­mark. Fir­ma­et blev grund­lagt i Aar­hus i 2000.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.