Ni­els Thol­storf

BT - - REJSER -

1) De fly­ver fra en luft­havn be­lig­gen­de i EU. 2) Pas­sa­ge­rer­ne er be­ret­ti­get til en kom­pen­sa­tion, idet de mod de­res vil­je er ble­vet næg­tet bo­ar­ding på fly­et.

3) Kom­pen­sa­tion i alt: FlyHjælps salær:

Ni­els og Git­te Thol­storf blev næg­tet bo­ar­ding, idet de­res fly fra Ber­lin til Kø­ben­havn var over­boo­k­et. De kæm­pe­de i fle­re må­ne­der med at få Air Ber­lin til at be­sva­re de­res krav. Da FlyHjælp trå­d­te ind i sa­gen, ind­hen­te­de de en kom­pen­sa­tion på 3.730 kr. ( 250 eu­ro pr. pas­sa­ger).

Pas­sa­ge­rer­ne er her be­ret­ti­get til 1.860 kr. pr. pas­sa­ger, da af­stan­den mel­lem for­sin­kel­se­s­luft­hav­nen og an­komst­luft­hav­nen er un­der 1.500 km.

3.730 kr. 932 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.