Tør­ste må­ltyv

BT - - SUPER LIGA -

MMAANNDDAAGG 2 288. M. MARATRST 2S0 210616 MOGENS KROGH: CLAUS BO LARSEN: AN­DREAS KRAUL: POUL HANSEN: HANS BJERG- PEDERSEN: BENJAMIN MUNK LUND:

SAM­LET: 2 2 2 2 1 1 10 po­int

Far­li­ge Frank fi k sit til­navn, da han hu­se­re­de på den jy­ske he­de. Ik­ke min­dre end 136 mål i 330 kam­pe nå­e­de han for FC Midtjyl­land, in­den han slut­te­de kar­ri­e­ren i Ran­ders, og han er til da­to den mest scoren­de spil­ler i FCM’s hi­sto­rie. Det var der­for op­lagt, at ulvene hy­re­de ham ind som an­greb­s­træ­ner, da støv­ler­ne lagt på hyl­den. Sam­ar­bej­det stop­pe­de dog i fe­bru­ar sid­ste år.

An­gri­be­ren la­ve­de det for­bud­te skift e mel­lem FC Kø­ben­havn og Brønd­by to gan­ge og for­må­e­de al­li­ge­vel at bli­ve el­sket af beg­ge holds fans. Num­mer 32 var et mon­ster i bok­sen, hav­de et tørt hug med ven­stre­be­net, og nå­e­de at bli­ve top­sco­rer i Su­per­liga­en to gan­ge. I alt blev det til fi re mester­ska­ber med Brønd­by og FC Kø­ben­havn. Var og­så i ud­lan­det i to om­gan­ge, og fi k 20 kam­pe for lands­hol­det med fem mål til føl­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.