DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Så er af­gø­rel­sen fal­det i DM i Tips. Den nye dan­marks­me­ster hed­der Hans K. Høj og kom­mer fra Bra­brand.

Eft er en hæs­blæ­sen­de af­slut­ning med he­le fi re mand på 62 rig­ti­ge end­te han med at vin­de tit­len på fl est vund­ne kro­ner, og der­med sik­re sig en tur på » Ver­dens Bed­ste Fod­bol­drej­se « , som afh ol­des fra 8. til 10. april.

Det var en me­get svær kupon, som tip­per­ne skul­le for­hol­de sig til. I ly af land­skam­pe­ne var det nem­lig kam­pe fra den fem­te­bed­ste ræk­ke i Eng­land og skot­ske se­kun­da­kam­pe, som stod på me­nu­en, og den me­nu for­må­e­de in­gen at be­stil­le kor­rekt, i og med in­gen ram­te de 13 rig­ti­ge tip­s­tegn.

Men det er Hans K. Høj sik­kert li­geg­lad med. Med på den fan­ta­sti­ske fod­bol­drej­se kom­mer og­så Ni­els D. Jen­sen og Finn B. Poul­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.