3,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det gi­ver in­gen me­ning, at Kol­ding er så kla­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. De har ind­til vi­de­re lagt fra land med to ne­der­lag, og selv om man får folk til­ba­ge fra ka­ran­tæ­ne, æn­drer det ik­ke på, at Kol­ding net­op nu spil­ler som et bundhold - senest tab­te man helt fortjent til Avar­ta. Svend­borg kom­mer fra en fl ot sejr ude over Sko­v­bak­ken og bør der­for kom­me med selv­til­lid til det jy­ske og er et ud­mær­ket om­stil­lings­hold, som godt kan hen­te resultater imod li­ge­vær­dig mod­stand. Kol­ding er uden sejr i 14 kam­pe i træk i al­le tur­ne­rin­ger og får det og­så svært i dag.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.