1,72

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er dømt bundop­gør i Le­ague One, og det bli­ver ik­ke spil­let un­der nem­me for­hold for spil­ler­ne. Ba­nen på Bo­un­dary Park er elen­dig eft er fl ere da­ge med dår­ligt vejr, og det for­drer ik­ke for en un­der­hol­den­de kamp. I for­vej­en er det et me­get vig­tigt bundop­gør, som spe­ci­elt Old­ham ik­ke kan tå­le at ta­be, hvor­for man ove­ni bør få to hold på ba­nen, der spil­ler med me­get lav ri­si­ko. Beg­ge hold var i for­gårs in­vol­ve­re­de i me­get chan­ce­fat­ti­ge kam­pe, der i beg­ge til­fæl­de da og­så end­te uden mål, og på en helt umu­lig ba­ne skal der væ­re go­de chan­cer for få mål.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.