2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der har væ­ret mindst tre mål i al­le Næst­veds fi re for­årskam­pe, hvil­ket selv­føl­ge­lig hæn­ger sam­men med, at hol­det ik­ke læn­ge­re spil­ler mod nedryk­ning og der­for kan spil­le frit. Ba­nen i Her­føl­ge er ik­ke fan­ta­stisk, men det bør ik­ke for­hin­dre en må­l­rig kamp. HB Kø­ge har set stær­ke ud i det­te for­år og var tæt på at vin­de i Lyng­by senest. Skal de ha­ve ba­re den mind­ste chan­ce for at nå med i spil­let om Su­per­liga- plad­ser­ne, skal de gå hårdt eft er sej­ren i en kamp som den­ne, og ove­ni mang­ler de den stær­ke for­sva­rer Kri­sti­an Pedersen. Gå eft er man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.