Ja­nu­ar

Hen­riks pri­va­te rej­ser og roy­alt ar­bej­de si­den nytår

BT - - NYHEDER - ROY­AL OP­GA­VE PRI­VAT REJ­SE ROY­AL OP­GA­VE ROY­AL OP­GA­VE

Det er få ord, prins Hen­rik har sagt om sit nye liv, si­den han den 1. ja­nu­ar of­fi ci­elt trak sig til­ba­ge fra stør­ste­delen af de roy­a­le plig­ter og sprang ud som pen­sio­nist. Da han i går duk­ke­de op på Jydsk Væd­de­løbs­ba­ne i Aar­hus til et af de få of­fi ci­el­le ar­ran­ge­men­ter, der er i hans ka­len­der, var det hel­ler ik­ke 1. ja­nu­ar Nytårs­taff el Kun­strej­se til Na­po­li 8. ja­nu­ar be­sø­ger han kunst­ne­ren Marco Gi­u­sep­pe Fer­rig­no, der er berømt for at la­ve fi gu­rer i træ til kryb­be­spil. Prins Hen­rik be­stil­ler blandt an­det en fi gur » af sig selv, hvor han fo­re­stil­ler en få­re­hyr­de, « for­tæl­ler kunst­ne­ren til BT.

14. ja­nu­ar

15. ja­nu­ar

Kon­ge­lig jagt i Gribs­kov

Delt­og i ba­rokor­ke­ste­ret Con­cer­to Co­pen­ha­gens 25- års ju­bilæum sam­men med Dron­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.