Fe­bru­ar

BT - - NYHEDER - PRI­VAT REJ­SE PRI­VAT REJ­SE ROY­AL OP­GA­VE

Sight­se­e­ing i Egyp­ten I Egyp­ten på be­søg hos sin ven Enan Ga­la­ly, ejer af Hel­nan- ho­tel­ler­ne, i tre uger ( kil­de: Bil­ledBla­det). Blandt an­det kan Ek­stra Bla­det vi­se fo­tos af en short­s­klædt prins på cy­kel i by­en Ale­xan­dri­as ga­der. Brid­ge- fe­rie På Ma­deira, hvor han spil­le­de brid­ge med fl ere af kon­ge­par­rets ven­ner bl. a. Fritz Schur, god­se­jer­frue Clau­dia Se­he­stedt Juul og dron­nin­ges hof­da­me Le­na Lüt­ti­chau. 28. marts Over­væ­rer Prins Hen­riks Cup på Jysk Væd­de­løbs­ba­ne i Aar­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.