Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Bjørn Bre­dal Den ak­tu­el­le ide­a­li­se­ring af det aka­de­mi­ske fast­hol­der en fo­re­stil­ling om, at det er bed­re at væ­re gym­na­si­e­læ­rer end bil­me­ka­ni­ker. En fo­re­stil­ling man st­rør suk­ker på ved, at værk­steds­sko­ler hed­der Uni­ver­si­ty Col­le­ge og po­li­tisko­len bli­ver en ba­chel­or­ud­dan­nel­se

Højsko­le­for­stan­der, i Po­li­ti­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.