’’ ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - KUL­TUR -

Jeg er solgt til Trump. Hvad me­re kan jeg si­ge? 1: Do­nald si­ger sand­he­den. 2: Han har, hvad de fl este mænd øn­sker: sit eget fl y Han bør bli­ve USA’s præ­si­dent. Han bør bli­ve USA’s præ­si­dent. Det er, hvad han bør Jeg vil væ­re Do­nalds vi­ce­præ­si­dent Vi har ik­ke brug for en po­li­ti­ker. Vi har brug for for­ret­nings­mand som ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.