’ Vild med dans’- bryl­lup

BT - - TV/RADIO -

KÆR­LIG­HED til Go’ Mor­gen Dan­mark på TV 2. Hun sag­de ja, og lør­dag blev par­ret gift. Un­der bryl­lups­mid­da­gen på Lung­holm Gods i Rød­by holdt No­am Hal­by ta­le for bru­den og vi­ste blandt an­det klip fra ’ Vild med dans’ samt det im­pulsi­ve fri­e­ri, skri­ver TV2.

» Hun var fær­dig af grin over det. Det var al­le, for det er jo ret sjovt. En ting er, at vi har det på vi­deo, før­ste gang vi så hin­an­den. No­get an­det er, at jeg var så kik­set at fri på fjern­sy­net. Det var lidt pin­ligt, så jeg stod og krum­me­de tæ­er, « si­ger han til TV2.

No­am Hal­by in­drøm­mer, at han man­ge gan­ge har fortr­udt sit fri­e­ri på tv, men at alt er godt nu, hvor par­ret er ble­vet gift. Lør­dag blev fejret med en fest­lig af­ten, hvor en del sjove og mu­si­kal­ske indslag samt go­de ta­ler mar­ke­re­de da­gen. Lyk­ke­lig med tøm­mer­mænd Blandt gæ­ster­ne var Em­me­lie de Fo­rest og Katrine Bon­des gud­mor Kir­sten Sig­gaard. Beg­ge bød ind med sang ef­ter brul­lyps­mid­da­gen, Det var lidt pin­ligt, så jeg stod og krum­me­de tæ­er og No­am Hal­by holdt sig hel­ler ik­ke til­ba­ge og gav og­så et Jo­hn­ny De­Luxe- num­mer. Ef­ter fe­sten over­nat­te­de bru­de­par­ret på Lung­holm Gods, hvil­ket fle­re af de an­dre gæ­ster og­så gjorde.

Da­gen der­på var det en lyk­ke­lig men tøm­mer­mands­ramt No­am Hal­by, der tæn­ker til­ba­ge på før­ste gang, han mød­te hu­stru­en Katrine Bon­de un­der op­ta­gel­ser­ne til ’ Vild med dans’, hvor de to dan­ne­de par:

» Jeg tænk­te ik­ke så me­get, da hun trå­d­te ind af dø­ren. Jeg hav­de travlt med at væ­re ro­ck­stjer­ne. Men jeg kan hu­ske, at jeg sy­nes, at hun var flot. Jeg hav­de al­drig set hende før, så jeg var ret over­væl­det over, at jeg skul­le dan­se med en så flot pige, « si­ger han til TV2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.