Dødsu­lyk­ke væk­ker

Re­ak­tio­ner på De­moi­tiés døds­fald

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Min dy­be­ste med­fø­lel­se til An­to­i­ne De­moi­tiés eft er­lad­te. Hvil i fred. Der er brug for en mo­tor­cy­kel- kon­trol ved lø­be­ne NU! Be­græns mo­tor­cyk­ler­nes fart til 15- 20 km/ t hur­ti­ge­re end fel­tet un­der over­ha­lin­ger = for­ø­get tid til at re­a­ge­re, når det uven­te­de sker Mo­tor­cyk­ler er nød­ven­di­ge af hen­syn til sik­ker­he­den og me­di­er­nes til­ste­de­væ­rel­se. Det er de­res ad­færd og le­del­se, der har be­hov for sty ring

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.