R vre­de i fel­tet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TIRS­DAG 29. MARTS 2016 Det er tit skræm­men­de at sid­de der­u­de i fel­tet med de her kæm­pe­sto­re mo­tor­cyk­ler, der ve­jer et halvt ton, når man selv sid­der på en cy­kel, der ik­ke er me­get ud­rust­ning ved

WOUTER WEYLANDT ( 2011):

THOMAS CASAROTTO ( 2010):

BRU­NO NE­VES ( 2008):

ALES­SIO GAL­LET­TI ( 2005):

JU­AN BARRERO ( 2004):

AN­DREI KI­VILEV ( 2003):

SAÚL MORALES ( 2000):

MA­NU­EL SAN­RO­MA ( 1999): An­to­i­ne De­moi­tié ( Wan­ty GroupGo­bert) i Gent- We­vel­gem i 2016: Så gik det galt. Helt galt. Bel­gi­e­ren An­to­i­ne De­moi­tié blev eft er et styrt ramt en mo­tor­cy­kel og fø­re­ren, der væl­te­de ned over ryt­te­ren, da han prø­ve­de at kø­re udenom. De­moi­tié røg på in­ten­si­vaf­de­ling på ho­spi­ta­let i Lil­le, men hans liv stod ik­ke til at red­de. Til gen­gæld red­de­de han tre an­dre liv via or­gan­do­na­tion iføl­ge hold­kam­me­ra­ten Gaëtan Bil­le.

Dø­de af si­ne kvæ­stel­ser eft er et sty rt og en mo­tor­cy­kel­på­kør­sel i se­mi­k­las­si­ke­ren Gent- We­vel­gem. Kol­li­de­re­de med en bil i Se­ven Brid­ge Ro­ad Ra­ce og mi­ste­de li­vet. Ram­te en par­ke­ret bil i Giro del­la Re­gio­ne Fri­uli Ve­nezia Gi­ulia og dø­de af si­ne kvæ­stel­ser fem da­ge se­ne­re. Et hjer­te­stop for­år­sa­ge­de et sty rt for Bru­no Ne­ves i Clas­si­ca de Ama­ran­te. Ita­li­e­ne­rens hjer­te svig­te­de ham i det span­ske eta­pe­løb Su­bi­da al Na­ran­co. Co­lom­bia Rundt blev præ­get af en tra­ge­die, da Barrero på­drog sig fa­ta­le ska­der på bryst og ho­ved. Morales blev ramt af en last­bil un­der Ar­gen­ti­na Rundt.

Et sty rt med ho­ve­d­et først ko­ste­de San­ro­ma li­vet. Han dø­de i en am­bu­lan­ce.

Bel­gi­e­ren sty rte­de på en ned­kør­sel i Giro­en med 80 km/ t og ram­te fl ere ob­jek­ter.

Ka­sak­he­rens døds­fald i Paris- Ni­ce gav an­led­ning til, at brug af hjelm blev gjort ob­liga­to­risk i al­le løbs­for­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.