DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den sid­ste dag i grund­spil­let i hånd­bold var ik­ke ven­lig for KIF Kol­ding Kø­ben­havn.

Først blev man fra­truk­ket fem po­int for ulov­ligt at ha­ve haft den nye træ­ner An­to­nio Or­te­ga med på bæn­ken, og der­næst blev det blot til uaf­gjort ude mod Tvis, så man star­ter slut­spil­let med nul po­int.

Men det har ik­ke få­et book­ma­ker­ne til at ud­pe­ge en ny guld­fa­vo­rit. KIF Kol­ding Kø­ben­havn står sta­dig øverst på li­sten, om­end od­dset på dem er ste­get fra 2,60 før run­den til 3,25 i skri­ven­de stund.

Førsteud­for­drer er Bjer­ring­bro/ Sil­ke­borg i fi re gan­ge pen­ge­ne iføl­ge Dan­ske Spil, og da de to guld­fa­vo­rit­ter er i pul­je sam­men med grund­spilsvin­der­ne fra Tvis, er der ta­le om lidt af en dy­na­mit­pul­je i slut­spil­let.

Den sto­re out­si­der i spil­let om gul­det er Søn­derjy­ske til 100 gan­ge pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.