1,63

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker vold­somt, at Portu­gal skal væ­re gan­ske kla­re fa­vo­rit­ter imod Bel­gi­en. Po­rtu­gi­ser­ne le­ve­re­de en for­fær­de­lig kamp mod Bul­ga­ri­en, og det er sjæl­dent, at man for al­vor le­ve­rer i ven­skabs­kam­pe. Al­le­re­de lør­dag er der ” El Cla­si­co”, så hvis Cri­sti­a­no Ro­nal­do over­ho­ve­det spil­ler, gør han det gi­vet­vis for ned­sat kraft . Bel­gi­en spil­ler kun den­ne ene kamp i land­skampspau­sen, og selv om de er uden pro­fi ler som Eden Ha­zard, Vin­cent Kom­pa­ny, Ke­vin De Bruy­ne og Jan Vert­hon­gen, har de sta­dig så man­ge kva­li­tets­spil­le­re, at de bør und­gå et ne­der­lag.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.