2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ty­sker­ne im­po­ne­re­de ik­ke de­fen­sivt mod eng­læn­der­ne, og det er da og­så svært at se, hvor­for de skal væ­re så sto­re fa­vo­rit­ter hér. Ita­li­en er nor­malt ik­ke et hold, man skal spil­le på i ven­skabs­kam­pe, men når de mø­der de bed­re hold, ple­jer de trods alt at spil­le no­gen­lun­de op til de­res bed­ste, og mod Spa­ni­en var man i sto­re pe­ri­o­der det bed­ste hold på ba­nen. Tys­kland på ude­ba­ne er en af de kam­pe, de godt kan sæt­te sig op til, og i for­vej­en im­po­ne­rer Tys­kland hel­ler ik­ke i dis­se ven­skabs­kam­pe. Der skal væ­re gan­ske fi n vær­di i, at Ita­li­en ik­ke ta­ber den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.