2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nor­malt er ven­skabs­kam­pe ik­ke de sto­re må­l­fe­ster, men det­te bør bli­ve und­ta­gel­sen. Der har væ­ret ret så man­ge mål i Hol­lands kam­pe på det se­ne­ste. Så­le­des og­så mod Frank­rig senest, hvor der var mas­ser af chan­cer i beg­ge en­der og da og­så fem mål. Hol­land prø­ver med en me­get off en­siv spil­lestil, som da og­så gi­ver po­te i form af man­ge chan­cer, men og­så sto­re hul­ler bag­u­de. Eng­land fi k må­l­mand Ja­ck But­land ska­det og kom­mer og­så med langt me­re kva­li­tet off en­sivt end de­fen­sivt, så det vil un­dre me­get, hvis ik­ke til­sku­er­ne får un­der­hold­ning.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.