Fly­kaprer hav­de falsk bom­be­bæl­te

BT - - NYHEDER -

HIGHJACKING En sjæl­dent fo­re­kom­men­de fl ykapring fandt i går sted i den egyp­ti­ske luft havn i Ale­xan­dria. Fly­ets op­rin­de­li­ge desti­na­tion var ho­ved­sta­den Kairo, men en egyp­tisk mand, der hæv­de­de at ha­ve et bom­be­bæl­te på sig, tvang be­sæt­nin­gen til at fl yve sig til Cy­pern og lan­de der.

Eft er at ha­ve fri­gi­vet al­le pas­sa­ge­rer og be­sæt­nings­med­lem­mer i et fj er­nt hjør­ne af Lar­na­ca luft havn for­lod man­den fl yet og gik over for­plad­sen med hæn­der­ne i vej­ret. Her blev han an­holdt af to cypri­o­ti­ske an­ti- ter­r­or­be­tjen­te, skri­ver nyheds- bu­reau­et AFP. De lag­de ham på jor­den og gen­nem­søg­te ham i nog­le mi­nut­ter, in­den de før­te ham bort. Eft er alt at døm­me var han ik­ke i be­sid­del­se af det bom­be­bæl­te, han hav­de tru­et be­sæt­nin­gen på Egyp­tAir- fl yet med.

» Pas­sa­ge­rer­ne er i god be­hold, og det er be­sæt­nin­gen og­så, « sag­de den egyp­ti­ske ci­vi­le luft fart­s­mi­ni­ster, She­rif Fat­hy, på stats­ligt tv, umid­del­bart eft er, at det fra Cy­pern var med­delt, at kapre­ren var på­gre­bet. Pri­va­te mo­ti­ver Mo­ti­vet til kaprin­gen er end­nu ik­ke klar­lagt .

Egyp­tens pre­mi­er­mi­ni­ster, She­rif Is­mail, si­ger iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters, at fl ykapre­ren hav­de bedt om at mø­de nog­le myn­dig­heds­per­so­ner fra EU el­ler om at fl yve vi­de­re til en an­den luft havn.

Is­mail sag­de til jour­na­li­ster, at myn­dig­he­der­ne vil­le afh øre kapre­ren for at fi nde ud af, hvad hans vir­ke­li­ge mo­tiv var.

Cy­perns stats­ra­dio op­ly­ste tid­li­ge­re, at fl ykapre­ren i et brev, som han ka­ste­de ned på plad­sen un­der fl yet, hav­de kræ­vet, at kvin­de­li­ge fan­ger i Egyp­ten skul­le løsla­des.

Cy­perns præ­si­dent, Ni­cos Anast­a­si­a­des, sag­de til jour­na­li­ster, at epi­so­den hav­de ka­rak­ter af pri­va­te mo­ti­ver. » Kaprin­gen er ik­ke ter­r­or­re­la­te­ret, « sag­de præ­si­den­ten .

An­gi­ve­ligt bor den egyp­ti­ske fl ykaprers eks­ko­ne ik­ke langt fra Lar­na­ca luft havn.

Ale­xan­dria

Fly­kapring

Fly­et var med 55 pas­sa­ge­rer og syv be­sæt­nings­med­lem­mer på vej fra Ale­xan­dria til Kairo i Egyp­ten, da Seif El­din Musta­fa tvang pi­lo­ten til at fort­sæt­te nord­på og lan­de i La­car­na på Cy­pern.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.