Nord­korea har aff yret mis­sil

BT - - NYHEDER -

Nord­korea har prø­ve­aff yret et kortræk­ken­de mis­sil el­ler en ra­ket nær lan­dets øst­kyst tirs­dag. Det på­står Syd­koreas mi­li­tær iføl­ge AFP.

Pro­jek­tilet sy­nes at væ­re lan­det på fast­lan­det i mod­sæt­ning til tid­li­ge­re prø­ve­aff yrin­ger, hvor mis­si­ler er ble­vet aff yret ud over ha­vet. Det si­ger en tals­mand for Syd­koreas for­svars­mi­ni­ste­ri­um.

Det er den tred­je nord­kore­an­ske mis­silaff yring in­den for to uger. /

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.