Te­o­log­træf

BT - - NYHEDER -

Kort eft er at Mar­gret­he blev Dan­marks dron­ning, sam­le­de hun en grup­pe te­o­lo­ger og re­li­gions­fi lo­soff er i hvad hun kald­te en ’ be­kendt­skabs­kreds’, hvor de dis­ku­te­re­de kir­ke­hi­sto­rie og re­li­gion hos lens­gre­ve Hans Scha­ck på Scha­ck­en­borg. Si­den har Dron­nin­gen væ­ret en ivrig kir­ke­gæn­ger – bå­de til høj­ti­der og på det hun kal­der ’ små søn­da­ge’, der ik­ke fal­der på hel­lig­da­ge. En af del­ta­ger­ne i kir­ke­dis­kus­sio­ner var den se­ne­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.