Po­p­stjer­ne- hjælp i ’ X Fa­ctor’- fi na­len

BT - - NYHEDER -

X FA­CTOR Mads Lan­ger, Chri­stop­her, Scar­let Plea­su­re og duo­en phla­ke skal op­træ­de til ’ X Fa­ctor’fi na­len i DR By­en, når den lø­ber af stab­len fre­dag den 1. april. Det af­slø­rer DR i en pres­se­med­del­el­se. For­u­den de fi re sto­re dan­ske nav­ne spil­ler og­så de tre unge ko­me­ter Alex Var­gas, Pa­tri­ck Dor­gan og ame­ri­kan­ske Bran­don Be­al. Men hvem, der skal stå på sce­nen med hvem, vil som no­get nyt i år ik­ke bli­ve af­slø­ret på for­hånd.

» Som no­get nyt i år, får ’ X Fa­ctor’s tre fi na­li­ster, Re­em, Alex og Em­bra­ce for­nø­jel­sen af at stå på sce­nen sam­men med he­le to af de seks gæ­ste­o­p­træ­den­de. Hvem, der skal syn­ge du­et med Mads Lan­ger, Chri­stop­her, Scar­let Plea­su­re, Alex Var­gas, Pa­tri­ck Dor­gan og Bran­don Be­al, må man ven­te med at se til fi na­len lø­ber af stab­len, skri­ver DR i pres­se­med­del­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.