Over­ra­ske­de Hen­rik

BT - - NYHEDER -

Prins Hen­rik har tid­li­ge­re for­talt, at han blev over­ra­sket over, hvor me­get me­re re­li­gi­øs hans hu­stru var ble­vet, eft er hun var ble­vet dron­ning. » På det­te om­rå­de var det dog svært for mig at de­le en tro med hende, som jeg ik­ke fø­ler mig over­be­vist om, « skrev han i erin­drings­bo­gen ’ Skæb­ne for­plig­ter’ fra 1996.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.