WHO: Ebo­la er ik­ke læn­ge­re ’ ek­stra­or­di­nær sund­heds­trus­sel’

BT - - NYHEDER - / ritzau/

Ebo­la ud­gør ik­ke læn­ge­re en ek­stra­or­di­nær sund­heds­trus­sel i Vestafri­ka, skri­ver WHO på Twit­ter. Ri­si­ko­en for spred­ning af virus be­teg­nes som lav.

Ge­ne­ral­di­rek­tø­ren i Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen un­der­stre­ger dog, at lo­ka­le sund­hedsmyn­dig­he­der fort­sat skal væ­re på vagt, og ka­pa­ci­te­ten til be­hand­ling skal op­ret­hol­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.