Ja, yt­rings­fri­he­den skal ha­ve en græn­se

BT - - DEBAT - NA­SER KHA­DER

der ik­ke stil­let no­gen krav til ima­mer i Dan­mark. Men det gør der til fol­kekir­kens præ­ster. Hvis en fol­kekir­ke­præst præ­di­ker po­li­tisk el­ler ek­stremt, så går bi­skop­pen og kir­ke­mi­ni­ste­ren ind og blan­der sig, og det sam­me bør gø­re sig gæl­den­de for ima­mer­ne. Vi har re­li­gions­fri­hed, men man må ik­ke præ­di­ke i strid med den off ent­li­ge or­den og sæ­de­lig­hed, hvil­ket jeg me­ner, ima­mer gør.

LI­GE NU BLI­VER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.