Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Uff e El­bæk Det ene­ste jeg kan se li­ge nu, er, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne på en lang ræk­ke om­rå­der åben­bart er ble­vet me­get me­re eni­ge med Ven­stre og DF end med de par­ti­er, som på sigt skal pe­ge på en so­ci­al­de­mo­kra­tisk op­po­si­tions­le­der

Par­ti­for­mand ( ALT), til Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.